Y Faner Gymreig         Tenby         Y Faner Brydeinig


Dinbych y Pysgod:
y dre, y traethau ac atyniadau eraill

         Yn wreiddiol roedd y Five Arches yn rhan o Giat y de orllewyn. Roed y barbican yn cynnwys un bwa gyda portcullis. Yn hwyrach cafodd ei dyllu i adael traffig drwodd.

Rhan o Fur y Dref gyda'r Five Arches, Dinbych y Pysgod
Mur y Dref Wrth St. Florence Parade

         Roedd Muriau'r Dref yn wreiddiol yn ymestyn o dwr gwylio ar y diben drost Traeth y De i dwr tebyg drost Bae y Gogledd. Yma gwelwn ran o Fur y Dref wrth St. Florence Parade.

         Iron Bar Sands, rhan o draeth y de gydag ynys St. Catherine's a'i gastell Napoleonig.

Ynys St. Catherine gyda'i gastell Napoleonig


          Mae hen dre gaerog Dinbych y Pysgod wedi ei osod yn Parc Arfordir Sir Benfro, ardal o harddwch trawiadaol sy'n cael ei cynnwys ymhlith y gorau yn Ewrop. Mae strydoedd cul, cymleth yn hannu o'r Canol Oesoedd ac o bob ran o'r dre fe welwch olygfeydd hardd o'r mor a'r arfordir, Castle Hill a'r ddau draeth hyfryd ac ar ben hynny i gyd mae gyda chi Ynys Pyr fel cefndir i'r cyfan.

          Ymwelwch Dinbych y Pysgod, cewch chi mo eich siomi. Beth bynnag, mae mwy nac harddwch yma, llenwch y dyddiau gyda rhai o'n awgrymiadau ni:

Atyniadau o fewn tro bach:

 • Dewis da o dafarnau a tai bwyta, llawer fodlon iawn i groesawi teuluoedd
 • Golygfeydd trawiadol iawn o fewn y Parc Cenedlaethol, eisteddwch a mwynhewch
 • Traethau Baner Glas gorau ym Mhrydain
 • Cychod, hwylio, syrffio, pysgota yn y mor
 • Pysgota mewn afonydd am sewin, brithyllod ac eogiaid; hefyd pysgota dwr tawel
 • Trip ar gwch o'r harbwr i Ynys Pyr
 • Golf
 • Ocean Commotion, lle antur i blant
 • Y sinema
 • Amgueddfa Dinbych y Pysgod, amgueddaf lleol ardderchog
 • Siopa yn hwyr yn y nos, siopau yn cadw ar agor tan yn hwyr
 • Gerddi cyhoeddus gyda golygfeydd syfrdannol
 • Ymweliadau hanesyddol wedi'u harwain
 • Mynediad i Lwybr yr Arfordir
 • Pwll nofio a chanolfan hamdden

Os hoffech chi fentro yn bellach fe allech chi ymweld 'r atyniadau lleol hyn:

 • Oakwood Theme Park: ydych chi'n tueddu fod yn ofnus?
 • Heatherton Activity Centre: llawer i wneud yma
 • Manor House Wild Animal Park
 • Greater Wedlock Dinosaur Park
 • Ritel Valley Quad Bikes
 • Carew Karting
 • Folly Farm: hwyl fawr gyda'r anifeiliaid, ffair a thy bwyta
 • Milton Manor: Gweithgareddau yn yr awyr iach
 • Herons Brook Animal Leisure Park a chanolfan golff, Arberth

Tripiau gwerth eu gneud mewn modur:

 • Tyddewi: dinas lleiaf Prydain (yn ol pob tebyg y byd!)
 • Cychod i Ynysoedd Skomer a Ramsey
 • Arberth, tre fach hyfryd gyda dewis campus o siopau
 • Castell Henllys: cynrychioliad pentre o'r oes haearn
 • St. Govan's Head gyda chapel diddorol yr ermid
 • Castelloedd Penfro, Carew a Manorbier
 • Mynyddoedd y Preseli
 • Talycharn: cartef Dylan Thomas
 • Gerddi Colby Lodge. (Yr Ymdiriedolaeth Cenedlaethol.)

Mae'r rhestr yn ymestyn ymlaen, sut i wneud popeth yw'r problem!Traeth y Castell, Dinbych y Pysgod
 
Cartref newydd y bad achub
Traeth y Castell
sy'n gorwedd o dan Castle Hill
  Llety y bad achub newydd wrth Castle Hill
 
Cychod o'r harbwr yn ystod y gaeaf
 
Yn aml yn ystod yr hf mae na adloniant ar yr harbwr
Cychod yr harbwr yn cael
eu peintio ar yn ystod y gaeaf
  Fe gewch chi adloniant wrth yr harbwr
yn ystod misoedd yr hf
 
Y dibyn rhwng Manorbier und Lydstep
 
Giltar Point
Ar lwybyr yr arfordir:
y dibynnau rhwng Manorbier a Lydstep
  Ar lwbyr yr arfordir:
Giltar Point
 
Tonnau yn gwrthdaro yn erbyn ynys St Catherine ar l tymestl
 
Cychod yn derbyn gwesteion ar draeth y castell
Tonnau ar Draeth y Castell   Cychwyn ar ford y cwch ar Draeth y Castell
 
Dinbych y Pysgod gyda'i harbwr o Fryn y Castell
 
Ar y llwybyr i'r pier yn harbwr Dinbych y Pysgod
Dinbych y Pysgod
gyda'i harbwr o Fryn y Castell
  Ar y llwybyr i'r pier
yn harbwr Dinbych y Pysgod
 
Rhai o'r cychod yn harbwr Dinbych y Pysgod
 
Cychod yn pacio i ffwrdd ar l ras pencampwriaeth
Rhai o'r cychod
yn harbwr Dinbych y Pysgod
  Cychod yn pacio i ffwrdd
ar l ras pencampwriaeth
 
Yr harbwr a Bryn y Castell
 
Dinbych y Pysgod, o lwybyr yr arfordir y tu hwnt i Waterwynch
Yr harbwr a Bryn y Castell   Ar lwybyr yr arfordir:
Dinbych y Pysgod o ochr draw i Waterwynch
 
Braich y mr rhwng Waterwynch a Monkstone
 
Lledynys Monkstone a'i draeth
Ar lwybyr yr arfordir:
braich a mr rhwng Waterwynch a Monkstone
  Ar lwybyr yr arfordir:
Lledynys Monkstone a'r traeth


I ddychwelyd at Gwybodaeth am lety, cliciwch yma


BwcioYdy e ar gaelCysylltwch niTudalen Cartref